0%

Markera de begrepp och personer som hör ihop med teorin, fler alternativ är möjliga på varje fråga.

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!